Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten!

 
KERK TV KERK TV
Ga naar uitzendingen

Bovenstaande diensten kunnen door de webmaster gedownload worden zolang ze ook zichtbaar zijn op de website.
Hierna zijn ze niet meer te downloaden.
 
 
collecte 16 juni collecte 16 juni

Eerste collecte:
Classicaal Diaconaal Fonds Het Classicaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg CDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchte[1]lingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het CDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen! Meer lezen https://classisgroningendrenthe.nl/colleges-en-commissies/classicaal-diaconaal[1]fonds/ U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Groningen o.v.v. ‘Collecte 16-06-2024, Classicaal Diaconaal Fonds’.

Tweede collecte:
Kerk U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen, o.v.v. ‘Collecte 16-06-2024, Kerk’.

Derde collecte:
Diaconie - Actie Vakantietas zie de eerste pagina van deze zondagsbrief. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Groningen o.v.v. ‘Collecte 16-06-2024, Actie Vakantietas’

 
Kliederkerk 23 juni

Kliederkerk 23 juni
Hoi allemaal,
De volgende Kliederkerk staat weer gepland
               Deze is op zondag  23 juni
van 15:30 uur tot 17:30 uur
Ons thema is dan:     HET SCHEPPINGS VERHAAL
Uiteraard is iedereen, van groot tot klein, weer van harte welkom.
“We hebben weer een leuk programma uitgestippeld en er is weer voor iedereen wat te doen, ook voor de volwassenen hebben wij een activiteiten en een gespreksgroep.
We hopen dat het een beetje een mooie dag wordt, want dan kunnen we div. activiteiten buiten doen. Het is tenslotte het Scheppings verhaal en dit is het leukste om dit buiten te beleven. Mocht dit anders lopen dan hebben we binnen de kerk ook genoeg mogelijkheden"
Dan zijn er de vorige keer zonnebloem zaadjes uitgedeeld.
We zijn best nieuwsgierig hoever deze zaadjes al gegroeid zijn.
Als je wilt mag je wel een foto van de bloem maken en deze dan laten zien.
Kunnen we kijken wie de grootste bloem heeft.
Dus jullie zijn dan weer allemaal welkom in de Ontmoeting in Scheemda.
                Wij zijn er, jullie toch ook?
Graag willen wij vermelden dat wij dankbaar zijn om financieel te worden gesteund door de Aderstichting.
De Ader Stichting heeft als doelstelling In zijn huidige vorm ‘de verbreiding van het evangelie te bevorderen’ en ‘het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.
Elke kliederkerk worden wij ondersteund in de kosten voor de materialen voor de activiteiten, promotie materiaal en kosten voor de maaltijd. Hiervoor nogmaals onze dank.
Als het u leuk lijkt, kom dan gerust kijken en de sfeer proeven tijdens een dienst. Het is niet alleen een kinderfeest maar een open laagdrempelig samenzijn.
 
 
Dankdienst Dankdienst
 
Live de diensten meekijken of terug kijken is veranderd. Live de diensten meekijken of terug kijken is veranderd.
Zoals u hieronder kunt zien is het live meekijken of later terug kijken veranderd.
Voorheen werden de diensten via Dienstenmeekijken.nl gestreamd, maar vanaf vandaag worden de diensten gestreamd via mijnkerkdiensten.nl.
voordelen bij mijn kerkdiensten.nl is dat het meekijken en meeluisteren nu is ondergebracht bij één organisatie. Ook hoeft er nu door het beamteam niet voor elke dienst een dienst aangemaakt te worden. Als de installatie in de regieruimte van "de Ontmoeting" aangezet wordt voor uitzenden wordt dit meteen doorgezet.
Op de website blijven de diensten die online staan op de homepage zichtbaar en worden niet meer verplaatst naar het tabblad uitzending gemist.
De diensten blijven ca 2 weken online staan en worden daarna verwijderd.
Wilt u een dienst downloaden neem dan kontact op met de webbeheerder. De webbeheerder kan alleen de diensten downloaden die ook online staan.
Heeft u vragen neem dan contact met mij op.
Webbeheerder Hilko Snoek.
 
Kerkenpad Oost Groningen 1 juni 2024

Kerkenpad Oost Groningen 1 juni 2024
Al sinds 2015 organiseren diverse kerken in Oost-Groningen het Kerkenpad.
Een dag om mensen kennis te laten maken met onze mooie regio en gebouwen.
Ook in 2024 gaan de deuren van verschillende kerken weer open en wel op zaterdag 1 juni. In alle deelnemende kerken zijn vrijwilligers aanwezig die graag meer over de bijzonderheden van hun gebouw vertellen! Sommige kerken organiseren bovendien extra activiteiten.

Ook de deuren van de Ontmoeting zijn op 1 juni open en zijn er vrijwilligers aanwezig om de bezoekers met een “bakkie” te verwelkomen. Als activiteit in de Ontmoeting is dit jaar, ook in verband met de creadienst op zondag 26 mei 2024, gekozen voor het thema “Vrede en Licht”.
Alle creaties, met veel enthousiasme gemaakt door gemeenteleden, zijn deze dag dan ook te bewonderen.
Tevens is er van 13:30 tot 14:15 uur een optreden van zangeres Wyanda Wap samen met pianiste Jenny Niemeyer. Zoals u ziet voldoende reden om even binnen te lopen.

Kerk open op 1 juni van 10:00 tot 16:00 uur. We hopen op een gezellige dag met veel enthousiaste bezoekers.
Missionaire groep
 
SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers

SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers om de sterke stijging van het aantal hulpvragers te verwerken


Op zaterdagochtend 22 juni is er bij SchuldHulpMaatje Oldambt aan de Venne 135 in Winschoten een inloopochtend. Iedereen die graag meer wil weten over een vrijwilligersfunctie als Maatje of bestuurslid kan vrij binnenlopen tussen tien en twaalf uur.
 

Dankbaar werk

Coördinator Jolanda de Haan: “Wat het werk als SchuldHulpMaatje zo dankbaar en leuk maakt is dat je de hulpvrager na een aantal afspraken ziet opfleuren en energie ziet krijgen om zaken weer op te pakken.” Een Maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse training. Je leert dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van een team en krijg je begeleiding van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt.

Tijdens de inloopochtend zijn er Maatjes, coördinatoren en bestuursleden aanwezig. Er kan vrijblijvend met hen gesproken worden over wat het werk van SchuldHulpMaatje inhoudt.
 

Groeiend aantal aanvragen

SchuldHulpMaatje Oldambt werkt via STAP o.a. samen met Humanitas en Leger des Heils. Vorig jaar ontving STAP een subsidie van het Oranje Fonds om de samenwerking met diverse organisaties verder te stimuleren. Deze ontwikkelingen leiden nu al tot een sterke stijging van het aantal hulpvragen. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Oldambt diverse programma’s, gestimuleerd vanuit de overheid. Van daaruit is ook een grote toestroom te verwachten.

Bert Altena, voorzitter: “Het vinden en opleiden van Maatjes kost tijd. Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft. Door vroegtijdig nieuwe Maatjes aan te trekken kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij verdient.”
 

Gratis hulp bij geldzorgen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de opgeleide Maatjes. Iedereen met zorgen over geld mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-bij-schulden/ of bel 06-15377069. Of kom langs op het kantoor aan Venne 135 in Winschoten. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om kennis met elkaar te maken.
 

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in december 2017 en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas, STAP, Sociaalwerk Oldambt en de Volkskredietbank.
lees meer »
 
Update streamprotocol Update streamprotocol
n.a.v. opmerkingen vanuit de gemeente is het stream protocol aangepast.
Eén van de opmerkingen die binnengekomen is dat er voor de thuiskijkers weinig van de sfeer tijdens de dienst te merken is.
Om toch wat sfeer van de dienst in de huiskamers te krijgen is in het protecol opgenomen dat er meer vanuit de kerkzaal gefilmd mag worden.
Het streamprotecol kunt u terugvinden in het menu aan de linkerzijde van deze pagina. Ook wordt deze gepubliceerd in het april nummer van ons kerkblad "de Ontmoeting"
 
Inloopkerk Inloopkerk
Elke dinsdagmorgen is er een gezellige inloopochtend. We hopen dat u deze inloopochtend wilt bezoeken. Ook gemeenteleden die nog niet eerder zijn geweest, zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en even van gedachten te wisselen.
Het begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Als u zin hebt, kom eens langs in De Ontmoeting. En neem gerust iemand mee.
 
 
Glimlachje

Glimlachje
U kijkt naar een schilderij van de tafel van delen voor alle mensen en de schilder Sieger Köder vraagt zich af: zal dat ooit mogelijk zijn? Links boven een zwarte mens en een Indische mens die met zijn gewonde hand zojuist een stuk brood heeft ontvangen. Beide mensen kijken dankbaar naar boven van waar zij hulp verwachten en ontvangen.
Daaronder twee verliefde mensen. Zij moeten het hebben van hun wijze van tederheid. Daar boven rechts een vrouw die naar liefde zoekt en laat zien. Köder denkt aan Maria van Magdala.
Daaronder ziet u een Aziatische vrouw die met een kind naar boven kijkt naar Hem die van zichzelf zegt: “Ik ben het brood van het leven, wie daarvan eet zal niet sterven in eeuwigheid”. De vrouw legt haar hand beschermend om de schouder van een donkere man die lange tijd honger en nood moest lijden, maar nu  wijn drinkt van Jezus.
Niemand op het schilderij heeft zorgen of angsten, omdat de gastheer van wie alleen de handen te zien zijn, iedereen heeft uitgenodigd aan deze tafel.
In het midden het teken van het nieuwe verbond, het geheim van het geloof waarin zich het gezicht van Christus weerspiegelt. Doorboorde handen als uiterste teken van zichzelf gevende liefde, zoals ooit die kleine jongen aan het meer van Galilea die zijn vijf broden en twee vissen overhandigde tot een wonder voor  duizenden. Köder wil maar zeggen dat deze tekenen van brooddeling ook onder ons opgemerkt worden en wij van ons zelf kunnen geven.
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstuk
In de periode vooarfgaand aan Pasen stond er bij iedere dienst in "de Ontmoeting" een schitterend liturgisch bloemstuk.
Via de link aan de rechterzijde van deze pagina "Liturgisch Bloemstuk" kunt u ze allemaal nog eenst terug zien.
Met dank aan de makers van de bloemstukken.
 
Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Oost-Groningen locatie Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 15 juni 2024
Liturgie 16 juni *** collecte 16 juni *** kliederkerk 23 juni
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eredienst 16 juni vanuit de Ontmoeting

Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
Voorganger: Ds. Richard Offringa 
3e zondag na Trinitatis
Liturgie:
Psalm 27:1,2
Lied 381:2,4
Lied 923:1,2,3
Psalm 92:1,7,8
Lied 765:1,3,4
Lied Onder uw hemelbogen
Lied 385
Lied 405
Lied 270g
Lied 377:1,2,3,4,5
Lied 422:1,2,3
Lied 431c
Schriftlezing:
Ezechiël 17:22-24
Marcus 4:26-34
Collecte zie homepage
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.