Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten!

 
Afscheidsdienst van Joop Sportel Afscheidsdienst van Joop Sportel

Klik op de TV om de dienst live te bekijken of later terug te bekijken.
De dienst begint om 12:30 uur
 
Eredienst zondag 24 september vanuit de Ontmoeting Eredienst zondag 24 september vanuit de Ontmoeting

Klik op de TV om de dienst live te bekijken of later terug te bekijken.
De dienst begint om 9:30 uur
 
collecte 24 september 2023 collecte 24 september 2023

Eerste collecte - Kerk in Actie – herstel de kerk in Syrië
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit van het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Herstel van de kerken betekent dan ook herstel van de sociale structuur. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie met twaalf Syrische kerkgenootschappen. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Dat geeft hoop voor de toekomst!
Meer lezen
kerkinactie.nl/kerkensyrie

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0357 7434 66 t.n.v. Diaconie PG Scheemda o.v.v. ‘Collecte 24-09-2023, KIA, Syrië’. 

Tweede collecte – Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL84 RABO 0357 7518 09 
t.n.v. PG Scheemda o.v.v. ‘Collecte 24-09-2023, Kerk’. 

Derde collecte – Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL14 RABO 0357 7434 66 t.n.v. Diaconie PG Scheemda o.v.v. ‘Collecte 24-09-2023, Diaconie’.  

 
Startweekend 2023 Startweekend 2023
Afgelopen weekend hadden we het jaarlijks startweekend van de Protestantse streekgemeente Oost Groningen.
In en om " de Onmoeting" waren diverse activiteiten, waarmee we ons als gemeente mee bezighouden. Op zaterdagavond is er gestart met een BBQ en een spelletjes avond. Op zondag was er de startdienst met als thema “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. Zie ook de uileg elders op deze pagina.
Na de dienst was er het traditionele koffie drinken met door gemeenteleden zelf gebakken lekkernijen. Met de koffie in de hand kon men bij divesre standjes langs waar uitleg gegeven werd van een aantal " Over de brug" projecten. Ook was er de mogelijkheid om creatief bezig te zijn zoals o.a. het maken van een blanco puzzel en op een bijzondere manier een poppetje maken van een rietje van veschillende kleueren. (zeer toepasselijk bij het thema van dit jaar). Ook kon men de kennis testen tijdens de enige echte orgel Pub quiz. als u op lees verder klikt ziet u een aantal foto's die tijdens dit weekend zijn gemaakt. 
lees meer »
 
Inloopkerk – Inloopochtenden op de dinsdag gaan weer van start Inloopkerk – Inloopochtenden op de dinsdag gaan weer van start

Na de zomerstop kunt u de inloopochtenden op de dinsdag weer bezoeken. De eerste inloopochtend is op dinsdag 5 september. Al velen hebben we het vorig seizoen op de dinsdagochtend welkom mogen heten in de Ontmoeting. We hopen dat u nu ook weer komt. Ook gemeenteleden die nog niet eerder zijn geweest, zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en even van gedachten te wisselen.

Het begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Als u zin hebt kom eens langs. En neem gerust iemand mee.
 
 
Startzondag 2023

Startzondag 2023
Het duurt nog even; maar op 17 september vieren we als
Protestantse Gemeente Oost-Groningen de startzondag. Aanvang 9.30 uur
Graag deze datum alvast noteren in uw agenda.
Het thema van dit jaar: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.

Het logo verbeeldt:
Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Na de dienst is er in “De Ontmoeting” koffie en kunt u samen genieten van eigen gemaakte ‘gemeentebaksels’. Daarvoor wordt uw medewerking erg op prijs gesteld.
U kunt uw baksels op zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, dan wel op zondagmorgen, inleveren bij Fré Zondag. Wilt u het dan wel alvast in porties snijden?

Tijdens en na het koffiedrinken is er de presentatie van het nieuwe programma “ Over de Brug”. U kunt zich ook alvast opgeven voor het item van uw keuze.

Er wordt in de kerkzaal een unieke muzikale pubquiz gehouden met als quizmaster ds. Richard Offringa.
De muzikale bijdrage is nog een verrassing! U zich daarvoor onder het koffiedrinken opgeven. U kunt in groepjes meedoen en bedenk een leuke teamnaam.
Het team met de meest goede antwoorden krijgt een prijs!

Ook is er een creatieve uitdaging in het maken van de veelkleurige mens en een veelkleurige puzzel!

Na afloop van de startzondag activiteiten is er gelegenheid om met een kopje soep en uw eigen meegebracht lunchpakketje deze dag af te sluiten.

Hartelijk welkom.
De startzondag commissie Scheemda.
 
Kerkcafé

Kerkcafé
Het is weer tijd voor een Kerkcafé 
Vrijdag 15 september vanaf 20.00 uur is iedereen (jong en oud) weer van harte welkom in de Ontmoeting.
Tot dan, het kerkcafé team 😃
 
Glimlachje

Glimlachje
U kijkt naar een schilderij van de tafel van delen voor alle mensen en de schilder Sieger Köder vraagt zich af: zal dat ooit mogelijk zijn? Links boven een zwarte mens en een Indische mens die met zijn gewonde hand zojuist een stuk brood heeft ontvangen. Beide mensen kijken dankbaar naar boven van waar zij hulp verwachten en ontvangen.
Daaronder twee verliefde mensen. Zij moeten het hebben van hun wijze van tederheid. Daar boven rechts een vrouw die naar liefde zoekt en laat zien. Köder denkt aan Maria van Magdala.
Daaronder ziet u een Aziatische vrouw die met een kind naar boven kijkt naar Hem die van zichzelf zegt: “Ik ben het brood van het leven, wie daarvan eet zal niet sterven in eeuwigheid”. De vrouw legt haar hand beschermend om de schouder van een donkere man die lange tijd honger en nood moest lijden, maar nu  wijn drinkt van Jezus.
Niemand op het schilderij heeft zorgen of angsten, omdat de gastheer van wie alleen de handen te zien zijn, iedereen heeft uitgenodigd aan deze tafel.
In het midden het teken van het nieuwe verbond, het geheim van het geloof waarin zich het gezicht van Christus weerspiegelt. Doorboorde handen als uiterste teken van zichzelf gevende liefde, zoals ooit die kleine jongen aan het meer van Galilea die zijn vijf broden en twee vissen overhandigde tot een wonder voor  duizenden. Köder wil maar zeggen dat deze tekenen van brooddeling ook onder ons opgemerkt worden en wij van ons zelf kunnen geven.
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstuk
In de periode vooarfgaand aan Pasen stond er bij iedere dienst in "de Ontmoeting" een schitterend liturgisch bloemstuk.
Via de link aan de rechterzijde van deze pagina "Liturgisch Bloemstuk" kunt u ze allemaal nog eenst terug zien.
Met dank aan de makers van de bloemstukken.
 
Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor
Sinds dinsdag 1 februari is SchuldHulpMaatje Oldambt te vinden aan Venne 135 in Winschoten. De afgelopen dagen zijn alle spullen verplaatst van de vorige locatie naast de Action naar het nieuwe pand naast Dagblad van het Noorden.

Het nieuwe kantoor aan de Venne is veel ruimer van opzet. Daardoor konden er maar liefst drie afgesloten spreekruimtes worden ingericht. Hiermee komt SchuldHulpMaatje tegemoet aan de vraag naar meer privacy. Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden. En doordat er nu drie spreekruimtes zijn, kunnen er gelijktijdig meer mensen geholpen worden.

Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor worden ook de inlooptijden verruimd. Vanaf maandag 14 februari is er iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur iemand aanwezig. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenkomen. Ook wanneer er een fotokopie moet worden gemaakt van documenten voor bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering.

Het nieuwe kantoor staat op een plek waar veel mensen voorbijkomen. SchuldHulpMaatje Oldambt hoopt dan ook dat de extra zichtbaarheid bijdraagt aan de bekendheid, zodat nog meer mensen met geldzorgen de weg naar hulp weten te vinden.

Diverse bedrijven en organisaties hebben belangeloos bijgedragen aan o.a. de inrichting en aankleding van het pand. SchuldHulpMaatje Oldambt is enorm dankbaar voor de steun uit de samenleving. Zonder alle hulp was de verhuizing niet gelukt.
lees meer »
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 23 september 2023
collecte 24 september 2023 *** Liturgie eredienst 24 september
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eredienst 24 september vanuit de Ontmoeting
Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
klik hier om naar de online dienst te luisteren.

klik hier om de dienst live te bekijken.
Voorganger: ds. A.W. Baan
Liturgie:
Lied 86:5,6,7
Lied 769:1
Lied 301k
Lied 150:1,2
Lied 838:1,2,3,4
Lied 791:1,4,5,6
Lied 418:1,2,3,4
Schriftlezing:
2 Petrus 1: 2-4
2 Petrus 1:5-7
Collecte zie homepage
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.