Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten!

 
Collecte 5 februari Collecte 5 februari
Eerste collecte : Werelddiaconaat
Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Meer lezen www.kerkinactie.nl/ethiopie.
De bankrekening hierbij is NL14 RABO 0357 7434 66 ten name van PG Scheemda diaconie. Graag daarbij vermelden “ collecte werelddiaconaat 5 februari 2023”.

Tweede collecte: Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer  NL84RABO 0357 7518 09 ten name van PG Scheemda en daarbij vermelden “collecte kerk 5 februari 2023”.

Derde collecte: Diaconie
U kunt uw geld overmaken op rekeningnummer NL 14 RABO 0357 7434 66 ten name van PG Scheemda diaconie Oost-Groningen. En daarbij vermelden “collecte diaconie 5 februari 2023”.
 
Kerkcafé

Kerkcafé
We gaan weer beginnen. 

Na een lange pauze gaan we de draad weer oppakken. We starten weer met het kerkcafé. De eerste avond zal op vrijdag 17 februari zijn in 4U. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom vanaf 20.00 uur. We hopen op een mooie avond waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we mooie gesprekken met elkaar kunnen hebben. Tot dan!! 
 
Evensong in “De Ontmoeting” te Scheemda door Kamerkoor Northern Voices (Update) Evensong in “De Ontmoeting” te Scheemda door Kamerkoor Northern Voices (Update)
lees meer »
 
Jaarwisseling Jaarwisseling
Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar
genadig hebt beschermd dit jaar.

Help ons de zonde te weerstaan
en op de smalle weg te gaan;
gedenk niet onze oude schuld,
heb ook dit jaar met ons geduld.

Gezang 396: 1, 4 (LvK)
 
Kerstverhaal Kerstverhaal
Vanmorgen werd er in de dienst een kerstverhaal voorgelezen.
Wilt u deze nog eens nalezen klik dan op de afbeelding hieronder.

De redactie van de website wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023.
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstuk
Wilt u de liturgische bloemschikkingen van de afgelopen periode nog eens terug kijken inclusief bij behorende uitleg.
Klik dan links in de pagina op liturgisch bloemstuk.
Hier kunt u de bloemstukken terug zien die tijdens de erediensten voor in de kerk hebben gestaan. 
 
Van de redactie GereformeerdelKerken.info [UPDATE] 3 delen. Van de redactie GereformeerdelKerken.info [UPDATE] 3 delen.
Op  website GereformeerdeKerken.info het eerste en tweede deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Scheemda. Bijgaand sturen we u de link naar het verhaal. Deel 3 verschijnt binnenkort. Ook daarvan sturen we u t.z.t. de link.

We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen.

* We houden ons nadrukkelijk aanbevolen voor het ontvangen van mededelingen betreffende eventuele onjuistheden in of belangrijke aanvullingen voor het verhaal. We kunnen de onjuistheden dan meteen even corrigeren en de aanvullingen plaatsen. Dank!


Met een hartelijke groet,

namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen

https://gereformeerdekerken.info/2022/11/09/de-gereformeerde-kerk-te-scheemda-1/
https://gereformeerdekerken.info/2022/11/11/de-gereformeerde-kerk-te-scheemda-2/
https://gereformeerdekerken.info/2022/11/16/de-gereformeerde-kerk-te-scheemda-3/

 
 
Over de Brug

Over de Brug
Creadienst (voorbereiding & uitvoering)
Vlak na Pinksteren , 4 juni 2023, willen wij het feest van de Geest nogmaals onder de aandacht brengen. Pinksteren heeft een rijkdom aan beelden. In het joodse feest Sjavoe’ot, het feest van de oogst, vind je afbeeldingen van groene takken, bloemen, vruchten, graan. Maar denk ook eens het beeld van de duif bij de doop van Christus of de tongen als van vuur bij het Pinksterverhaal. In een kinderdienst werd ooit eens de Geest uitgelegd aan de hand van het orgel, zonder wind kan de organist geen wonderschone klanken maken.
lees meer »
 
Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor
Sinds dinsdag 1 februari is SchuldHulpMaatje Oldambt te vinden aan Venne 135 in Winschoten. De afgelopen dagen zijn alle spullen verplaatst van de vorige locatie naast de Action naar het nieuwe pand naast Dagblad van het Noorden.

Het nieuwe kantoor aan de Venne is veel ruimer van opzet. Daardoor konden er maar liefst drie afgesloten spreekruimtes worden ingericht. Hiermee komt SchuldHulpMaatje tegemoet aan de vraag naar meer privacy. Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden. En doordat er nu drie spreekruimtes zijn, kunnen er gelijktijdig meer mensen geholpen worden.

Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor worden ook de inlooptijden verruimd. Vanaf maandag 14 februari is er iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur iemand aanwezig. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenkomen. Ook wanneer er een fotokopie moet worden gemaakt van documenten voor bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering.

Het nieuwe kantoor staat op een plek waar veel mensen voorbijkomen. SchuldHulpMaatje Oldambt hoopt dan ook dat de extra zichtbaarheid bijdraagt aan de bekendheid, zodat nog meer mensen met geldzorgen de weg naar hulp weten te vinden.

Diverse bedrijven en organisaties hebben belangeloos bijgedragen aan o.a. de inrichting en aankleding van het pand. SchuldHulpMaatje Oldambt is enorm dankbaar voor de steun uit de samenleving. Zonder alle hulp was de verhuizing niet gelukt.
lees meer »
 
Collecten Collecten
Voor de collecten gaan we gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 4 februari 2023
Collecte 5 februari *** Eredienst 5 februari vanuit Oostwold (Werelddiaconaat) *** Evensong in  “De Ontmoeting” te Scheemda door Kamerkoor Northern Voices (Update)
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Eredienst 5 februari vanuit Oostwold (Werelddiaconaat)

Via kerkomroep kunt u naar de online dienst luisteren.
Voorganger is Ds. G.R. Offringa

De dienst vangt aan om 9:30 uur.
Liederen:

Psalm 67:1,2
Lied 281:1,4,5
Lied 150a:2,4
Het Kids in actie lied
Lied 145:1,2
Lied 974:1,2
Lied 838:1,2
Lied 867:1,2
Lied 431b
Lezingen:
Jesaja 43:9-12
Mattheüs 5:13-16
Let op: Liedboek meenemen
Of download hier het pdf bestand en print deze uit. 
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.