Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Het streamprotocol (versie 17 maart 2024) Het streamprotocol (versie 17 maart 2024)

Het streamprotocol


Algemeen
 1. Er zijn drie camera’s opgesteld die gericht zijn op het liturgisch centrum.
 
 1. Kerkgangers worden bij het ingaan van de kerk er in de hal via een “bordje”
geattendeerd op het feit dat er opnames gemaakt worden tijdens de dienst.
 
 1. Kerkgangers stemmen er, zodra ze in de kerk aanwezig zijn, mee in dat ze gefilmd kunnen worden.
 
 1. De kerkdiensten kunnen door gebruikers niet worden gedownload. Wil iemand toch een registratie van een kerkdienst bewaren, dan kan de beheerder op verzoek een download maken, dit kan tot uiterlijk 2 week na uitzending van de dienst.
 
 1. De preekvoorziener die verantwoordelijk is voor de invulling van de zondagse preekbeurten maakt bij de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar dat er beeldopnames van de kerkdienst gemaakt en gearchiveerd worden, en dat deze opnames via internet (www.dienstmeekijken.nl) uitgezonden worden waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.
 
 1. KerkTV is in principe beschikbaar voor iedereen. Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen toegang krijgen via een link die u vindt op de website www.pgscheemda.nl. U kunt hiervoor een PC, laptop, smartphone of tablet gebruiken.
 
 1. KerkTV biedt ook de mogelijkheid om digitale opnames te maken van bijzondere diensten zoals: trouw- en rouwdiensten.
 
 1. De registraties van de kerkdiensten worden na 2 diensten gewist. Als er bijzondere redenen voor zijn, kan de beheerder een dienst ook eerder wissen.
 
 1. Een exemplaar van deze regeling wordt in het kerkgebouw neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

Afspraken ten aanzien van de opnames
 1. Ten aanzien van de opnames van de diensten gelden de volgende afspraken:
 2. De tijdsduur van de opgenomen dienst: van ten hoogste 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst tot ten hoogste 10 minuten na het einde van de dienst.
 
 1. De standaard camerapositie toont het gehele liturgisch centrum.
 
 1. Bij avondmaalsvieringen wordt de lopende viering in beeld gebracht.
 
 1. Voor trouw- en rouwdiensten worden aparte afspraken gemaakt met de betrokkenen. Als een familie dat wil, kan zo’n dienst ook geregistreerd worden zodat iedereen die niet in dienst aanwezig is, de dienst toch kan meemaken.
 
 1. Koren en/of andere musici die aan de dienst meewerken kunnen tijdens een kerkdienst in beeld gebracht worden.
 
 1. Wie absoluut buiten beeld wil blijven, kan beter op de zitplaatsen onder het orgel gaan zitten en moet tijdens de diensten niet op het liturgisch centrum komen.
 
 1. Wilt u uw kind absoluut niet in beeld laten komen, laat dan uw kind niet naar voren gaan voor het ‘gesprek met de kinderen’, maar aansluiten bij de kinderen als ze na dat gesprek naar hun eigen ruimte lopen.
terug
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Oost-Groningen locatie Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 14 juli 2024
Zomer ### 13-7: Liturgie eredienst 14 juli *** collecte 14 juli ### 10-7: Kerkdienst beluisteren
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eredienst 14 juli vanuit de Ontmoeting
Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
Voorganger: Pastor E. Vroom
Liturgie:
Lied 85
Lied 301h
Lied 150a
Lied 333
Lied 288
Lied 176:1,2,6
Lied 513
Lied 117a
Lied 367e
Lied 423
Schriftlezing:
Jesaja 52: 1-6 
Marcus 6: 6b–13
Efeziërs 1: 1-14
Collecte zie homepage
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.