Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Inleiding Inleiding
Al enige tijd maken we gebruik van KerkTV. Voor het gebruik van KerkTV moeten we een zgn. streamprotocol hebben. Dit protocol heeft al eerder in de Ontmoeting gestaan. Onlangs hebben we het streamprotocol aangepast. Vandaar dat dit nogmaals in de Ontmoeting geplaatst wordt. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met de scriba (email: scriba@pgscheemda.nl).

Het doel van KerkTV
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet (meer) in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via KerkTV kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden (zogenaamde “live beelden”), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in de Ontmoeting.

Verantwoordelijkheid voor KerkTV
Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse activiteiten.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit protocol in acht genomen wordt.
De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan Dienstmeekijken.nl. De opnames van de kerkdiensten worden max. 2 weken bewaard en zijn tot die tijd benaderbaar via www.pgscheemda.nl
Het beamteam is verantwoordelijk voor de techniek en het operationele contact met Dienstmeekijken.nl.
De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (de gevolgen van) oneigenlijk gebruik van opnames, die via www.dienstmeekijken.nl beschikbaar zijn gesteld en daar, of op andere wijze zijn verkregen, waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via www.dienstmeekijken.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).

Persoonsbescherming
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van beeldopnames van diensten in de Ontmoeting. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de Ontmoeting bevinden tijdens een dienst.
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien is er een Europese regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens dient. Het gaat om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Ook geluids- en/of beeldopnames van kerkdiensten vallen daaronder. Dit geldt dus ook voor een voorganger, ambtsdragers en ook voor degene die de schriftlezing doet en bij voorbeden voor personen die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus zowel voor geluidsopnames, als voor KerkTV opnames.
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming dus een relevant onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken:
 
  1. Er is een zgn streamprotocol (hoe en van wie worden de opnames gemaakt) opgesteld.
 
  1. De gemeenteleden worden via het kerkblad en via de website www.pgscheemda.nl geïnformeerd over het bestaan van dit protocol.
terug
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 2 december 2023
collecte 3 december 2023 *** Liturgie eerste Advent
 
Adventskalender
 
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eerste Advent 3 december vanuit de Ontmoeting

Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
klik hier om naar de online dienst te luisteren.

klik hier om de dienst live te bekijken.
Voorgangers: ds. G.R. Offringa
Liturgie:
Lied 25: 1
Lied 254: 1,3
Lied 463:1,3,6,8
Lied projectlied
Lied 772
Lied 462: 1,2,3,6
Lied 982
Lied 747:1,4
Schriftlezing:
Jesaja 11:1-9 en 55: 12-13
Marcus 13:  24‐37
Collecte zie homepage
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.