Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Inleiding (versie 17 maart 2024) Inleiding (versie 17 maart 2024)

Inleiding

Al enige tijd maken we gebruik van KerkTV. Voor het gebruik van KerkTV moeten we een zgn. streamprotocol hebben. Dit protocol heeft al eerder in de Ontmoeting gestaan. Onlangs hebben we het streamprotocol aangepast. Vandaar dat dit nogmaals in de Ontmoeting geplaatst wordt. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met de scriba (email: scriba@pgscheemda.nl of 06-53404478).
 

Het doel van KerkTV

Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet (meer) in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via KerkTV kunnen zij de diensten in geluid en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden (zogenaamde “live beelden”), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de diensten in de Ontmoeting.
 

Verantwoordelijkheid voor KerkTV

Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse activiteiten.
De plaatselijke commissie is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames, waarbij dit protocol in acht genomen wordt.
De plaatselijke commissie heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan Dienstmeekijken.nl. De opnames van de kerkdiensten worden max. 2 weken bewaard en zijn tot die tijd benaderbaar via www.pgscheemda.nl.
Het beamteam is verantwoordelijk voor de techniek en het operationele contact met Dienstmeekijken.nl.
De plaatselijke commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (de gevolgen van) oneigenlijk gebruik van opnames, die via www.dienstmeekijken.nl beschikbaar zijn gesteld en daar, of op andere wijze zijn verkregen, waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via internet anders dan via www.dienstmeekijken.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).

 

Persoonsbescherming

De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van beeldopnames van diensten in de Ontmoeting. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de Ontmoeting bevinden tijdens een dienst.
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien is er een Europese regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens dient. Het gaat om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Ook geluids- en/of beeldopnames van kerkdiensten vallen

daaronder. Dit geldt dus ook voor een voorganger, ambtsdragers en ook voor degene die de schriftlezing doet en bij voorbeden voor personen die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus zowel voor geluidsopnames, als voor KerkTV opnames.
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming dus een relevant onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken:
 
  1. Er is een zgn streamprotocol (hoe en van wie worden de opnames gemaakt) opgesteld.
 
  1. De gemeenteleden worden via het kerkblad (de Ontmoeting) en via de website www.pgscheemda.nl geïnformeerd over het bestaan van dit protocol en over wijzigingen van het protocol.
terug
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Oost-Groningen locatie Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 15 juni 2024
Liturgie 16 juni *** collecte 16 juni *** kliederkerk 23 juni
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eredienst 16 juni vanuit de Ontmoeting

Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
Voorganger: Ds. Richard Offringa 
3e zondag na Trinitatis
Liturgie:
Psalm 27:1,2
Lied 381:2,4
Lied 923:1,2,3
Psalm 92:1,7,8
Lied 765:1,3,4
Lied Onder uw hemelbogen
Lied 385
Lied 405
Lied 270g
Lied 377:1,2,3,4,5
Lied 422:1,2,3
Lied 431c
Schriftlezing:
Ezechiël 17:22-24
Marcus 4:26-34
Collecte zie homepage
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.