Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten!

 
Zomer

Zomer
Voor velen staat de zomervakantie voor de deur. Een periode waarin vele mensen op reis gaan om te ontspannen en te genieten van een andere omgeving.
Ook zijn er mensen die alweer terug zijn en ook zijn er mensen die om wat voor reden niet op reis kunnen gaan.
Omdat dit wel een periode is waarin veel mensen op reis zijn, zijn er ook veel lege zit plaatsen in de kerken binnen onze streekgemeente.
Daarom is er gekozen om in de zomerperiode niet in alle gemeente elke zondag een dienst te houden. De aankomende weken zijn er op iedere zondagochtend 2 diensten binnen de streekgemeente. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze diensten te bezoeken. Als u geen vervoer heeft kunt u zich wenden tot de contactpersoon die vervoer voor u kan regelen.
Bent u echt niet in staat om naar een ander gemeente af te reizen kunt u de dienst via internet volgen.
Op deze website is iedere zaterdagochtend te lezen waar er een dienst gehouden wordt.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.
Hilko
 
 
KERK TV KERK TV
Ga naar uitzendingen

Bovenstaande diensten kunnen door de webmaster gedownload worden zolang ze ook zichtbaar zijn op de website.
Hierna zijn ze niet meer te downloaden.
 
 
collecte 14 juli collecte 14 juli

Eerste collecte: Kerk in Actie, Actie Vakantietas
De werkgroep Armoedebestrijding van onze PG Oost-Groningen doet ook dit jaar mee
aan de Actie Vakantietas. De collecteopbrengst is voor het kopen van de tasjes, het
bekostigen van de tegoedbonnen die in de tasjes komen en voor speelgoed dat
bijgekocht moet worden. Zo kunnen we kinderen die in armoede opgroeien weer
verrassen met een goed gevulde Vakantietas!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Groningen o.v.v. ‘Collecte 14-07-2024, Actie
Vakantietas’.

Tweede collecte: Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Oost-Groningen, o.v.v. ‘Collecte 14-07-2024, Kerk’.

Derde collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Groningen o.v.v. ‘Collecte 14-07-2024,
Diaconie’

 
Kerkdienst beluisteren Kerkdienst beluisteren
Kerkdienst via internet beluisteren.
Sinds mei van dit jaar worden de kerkdiensten via mijn kerkdienst.nl uitgezonden.
De kerkdienst is via beeld en geluid te zien en te horen.
De dienst bekijken en beluisteren gaat nu op een andere manier.
De dienst bekijken kan op een eenvoudige manier via onze eigen website pgscheemda.nl, u klikt dan op dienst automatisch starten. Op het moment dat er vanuit de Ontmoeting de uitzending gestart wordt ziet u dit ook automatisch op de website.
Wil u de dienst alleen beluisteren dan moet eenmalig wat instellingen veranderen.
Als u hier klikt ziet u hoe u dit op eenvoudige manier kunt doen.
 
 
Kliederkerk 23 juni

Kliederkerk 23 juni
Het scheppingsverhaal stond ditmaal centraal bij de kliederkerk op zondag 23 juni.
Alle klieder activiteiten stonden dan ook in het teken van dit verhaal.
Zo werd er van aarde of van klei poppetjes gemaakt, moest er met water een parcours worden afgelegd. Tijdens de puzzeltocht had men de opdracht om foto’s te maken van wat zij mooi vonden van de schepping, deze foto’s werden getoond bij de uitleg van het scheppingsverhaal wat ds. Gert Wiebe van de Werff vertelde. In deze uitleg konden kinderen aan alle aanwezigen tonen wat ze hadden gemaakt. De middag werd afgesloten met een gezellige pick-nick. Op de volgende pagina een aantal foto’s van deze middag.
lees meer »
 
Live de diensten meekijken of terug kijken is veranderd. Live de diensten meekijken of terug kijken is veranderd.
Zoals u hieronder kunt zien is het live meekijken of later terug kijken veranderd.
Voorheen werden de diensten via Dienstenmeekijken.nl gestreamd, maar vanaf vandaag worden de diensten gestreamd via mijnkerkdiensten.nl.
voordelen bij mijn kerkdiensten.nl is dat het meekijken en meeluisteren nu is ondergebracht bij één organisatie. Ook hoeft er nu door het beamteam niet voor elke dienst een dienst aangemaakt te worden. Als de installatie in de regieruimte van "de Ontmoeting" aangezet wordt voor uitzenden wordt dit meteen doorgezet.
Op de website blijven de diensten die online staan op de homepage zichtbaar en worden niet meer verplaatst naar het tabblad uitzending gemist.
De diensten blijven ca 2 weken online staan en worden daarna verwijderd.
Wilt u een dienst downloaden neem dan kontact op met de webbeheerder. De webbeheerder kan alleen de diensten downloaden die ook online staan.
Heeft u vragen neem dan contact met mij op.
Webbeheerder Hilko Snoek.
 
SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers

SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt extra vrijwilligers om de sterke stijging van het aantal hulpvragers te verwerken


Op zaterdagochtend 22 juni is er bij SchuldHulpMaatje Oldambt aan de Venne 135 in Winschoten een inloopochtend. Iedereen die graag meer wil weten over een vrijwilligersfunctie als Maatje of bestuurslid kan vrij binnenlopen tussen tien en twaalf uur.
 

Dankbaar werk

Coördinator Jolanda de Haan: “Wat het werk als SchuldHulpMaatje zo dankbaar en leuk maakt is dat je de hulpvrager na een aantal afspraken ziet opfleuren en energie ziet krijgen om zaken weer op te pakken.” Een Maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse training. Je leert dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van een team en krijg je begeleiding van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt.

Tijdens de inloopochtend zijn er Maatjes, coördinatoren en bestuursleden aanwezig. Er kan vrijblijvend met hen gesproken worden over wat het werk van SchuldHulpMaatje inhoudt.
 

Groeiend aantal aanvragen

SchuldHulpMaatje Oldambt werkt via STAP o.a. samen met Humanitas en Leger des Heils. Vorig jaar ontving STAP een subsidie van het Oranje Fonds om de samenwerking met diverse organisaties verder te stimuleren. Deze ontwikkelingen leiden nu al tot een sterke stijging van het aantal hulpvragen. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Oldambt diverse programma’s, gestimuleerd vanuit de overheid. Van daaruit is ook een grote toestroom te verwachten.

Bert Altena, voorzitter: “Het vinden en opleiden van Maatjes kost tijd. Wij zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft. Door vroegtijdig nieuwe Maatjes aan te trekken kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij verdient.”
 

Gratis hulp bij geldzorgen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de opgeleide Maatjes. Iedereen met zorgen over geld mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-bij-schulden/ of bel 06-15377069. Of kom langs op het kantoor aan Venne 135 in Winschoten. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om kennis met elkaar te maken.
 

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in december 2017 en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas, STAP, Sociaalwerk Oldambt en de Volkskredietbank.
lees meer »
 
Update streamprotocol Update streamprotocol
n.a.v. opmerkingen vanuit de gemeente is het stream protocol aangepast.
Eén van de opmerkingen die binnengekomen is dat er voor de thuiskijkers weinig van de sfeer tijdens de dienst te merken is.
Om toch wat sfeer van de dienst in de huiskamers te krijgen is in het protecol opgenomen dat er meer vanuit de kerkzaal gefilmd mag worden.
Het streamprotecol kunt u terugvinden in het menu aan de linkerzijde van deze pagina. Ook wordt deze gepubliceerd in het april nummer van ons kerkblad "de Ontmoeting"
 
Inloopkerk Inloopkerk
Elke dinsdagmorgen is er een gezellige inloopochtend. We hopen dat u deze inloopochtend wilt bezoeken. Ook gemeenteleden die nog niet eerder zijn geweest, zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en even van gedachten te wisselen.
Het begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Als u zin hebt, kom eens langs in De Ontmoeting. En neem gerust iemand mee.
 
 
Glimlachje

Glimlachje
U kijkt naar een schilderij van de tafel van delen voor alle mensen en de schilder Sieger Köder vraagt zich af: zal dat ooit mogelijk zijn? Links boven een zwarte mens en een Indische mens die met zijn gewonde hand zojuist een stuk brood heeft ontvangen. Beide mensen kijken dankbaar naar boven van waar zij hulp verwachten en ontvangen.
Daaronder twee verliefde mensen. Zij moeten het hebben van hun wijze van tederheid. Daar boven rechts een vrouw die naar liefde zoekt en laat zien. Köder denkt aan Maria van Magdala.
Daaronder ziet u een Aziatische vrouw die met een kind naar boven kijkt naar Hem die van zichzelf zegt: “Ik ben het brood van het leven, wie daarvan eet zal niet sterven in eeuwigheid”. De vrouw legt haar hand beschermend om de schouder van een donkere man die lange tijd honger en nood moest lijden, maar nu  wijn drinkt van Jezus.
Niemand op het schilderij heeft zorgen of angsten, omdat de gastheer van wie alleen de handen te zien zijn, iedereen heeft uitgenodigd aan deze tafel.
In het midden het teken van het nieuwe verbond, het geheim van het geloof waarin zich het gezicht van Christus weerspiegelt. Doorboorde handen als uiterste teken van zichzelf gevende liefde, zoals ooit die kleine jongen aan het meer van Galilea die zijn vijf broden en twee vissen overhandigde tot een wonder voor  duizenden. Köder wil maar zeggen dat deze tekenen van brooddeling ook onder ons opgemerkt worden en wij van ons zelf kunnen geven.
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstuk
In de periode vooarfgaand aan Pasen stond er bij iedere dienst in "de Ontmoeting" een schitterend liturgisch bloemstuk.
Via de link aan de rechterzijde van deze pagina "Liturgisch Bloemstuk" kunt u ze allemaal nog eenst terug zien.
Met dank aan de makers van de bloemstukken.
 
Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Oost-Groningen locatie Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 14 juli 2024
Zomer ### 13-7: Liturgie eredienst 14 juli *** collecte 14 juli ### 10-7: Kerkdienst beluisteren
 
dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
 
Liturgie eredienst 14 juli vanuit de Ontmoeting
Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
Voorganger: Pastor E. Vroom
Liturgie:
Lied 85
Lied 301h
Lied 150a
Lied 333
Lied 288
Lied 176:1,2,6
Lied 513
Lied 117a
Lied 367e
Lied 423
Schriftlezing:
Jesaja 52: 1-6 
Marcus 6: 6b–13
Efeziërs 1: 1-14
Collecte zie homepage
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.