Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. dd 30 juli Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. dd 30 juli
Beste gemeenteleden,

Hierbij nieuwsbrief no 17 in corona-tijd namens de kerkenraad.
Allereerst het gebruikelijke overzicht van de diensten voor de komende periode (t/m 31-aug):
 
Datum Tijd locatie voorganger
Augustus 2 09:30 Scheemda Ds. G.R. Offringa
Augustus 9 09:30 Scheemda Ds. G.R. Offringa
Augustus 16 09:30 Vennekerk Ds. G.W. v/d Werff
Augustus 23 09:30 Scheemda Ds. A. Baan
Augustus 30 09:30 Oostwold Ds. G. W. v/d Werff

Bij de dienst van zondag 2 augustus
In de dienst op deze zondag gaat ds. R.G. Offringa voor. De dienst begint om 09:30u en vindt plaats in de Ontmoeting. U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep en kerktelefoon. Tevens wordt deze dienst opgenomen op video. De link zal in de loop van de middag geplaatst worden op de website van onze kerk, www.pgscheemda.nl .

Als u graag de dienst in de Ontmoeting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor nog opgeven bij scriba Ben Bruinsma, Esborgstraat 68A (0597-856336). Gemeenteleden kunnen mailen naar scriba@pgscheemda.nl, bellen of langskomen bij Ben.
N.B. u hoeft GEEN toegangskaart meer te halen. Dat is komen te vervallen. U hoeft zich alleen maar aan te melden.

De collecten in deze dienst zijn bestemd voor
1. Diaconie
2. Kerk
U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl   staat. De gehanteerde verdeelsleutel is 50% voor de diaconie en 50% voor de kerk.

Uiteraard kunt u ook geld voor de collecte overschrijven via:

T.b.v. de diaconie:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0357 743 466  t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Diaconie 2-8-2020’.

T.b.v. de kerk:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL84 RABO 0357 751 809 t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Kerk 6-8-2020’.

Overig nieuws
Vakantie ds. Ariaan Baan
Van maandag 20 juli tot maandag 17 augustus is ds Ariaan Baan op vakantie.

Collectebonnen
Nu we niet fysiek naar de kerk gaan en er ook niet tot nadere aankondiging gecollecteerd gaat worden in de diensten is het tot nu toe onmogelijk om uw collectebonnen in de collectezak te deponeren.
Om u toch in de gelegenheid te stellen de collectebonnen in te leveren is het volgende in het leven geroepen:
De bonnen kunnen ingeleverd worden bij de boekhouder G. Rademaker, Hoofdweg 225 in Westerlee. Hij zal dan het ingeleverde bedrag aan bonnen boeken bij de kerk collecte.
U mag de bonnen ook bij de scriba inleveren (B. Bruinsma, Esborgstraat 68a). Hij zal dan zorgen dat de bonnen bij de boekhouder terechtkomen.
Het is niet mogelijk om de bonnen in te leveren voor geld.

Diensten in augustus
Zoals nu bekend is mogen in de diensten vanaf 1 aug maximaal 100 mensen aanwezig zijn rekening houdend met de 1,5 m afstand. In ons kerkgebouw is, gegeven de 1,5 m plaats voor 70 mensen.
Zoals u heeft kunnen lezen in het kerkblad moet u zich van te voren opgeven voor deze diensten. In de Ontmoeting worden er dan diensten gehouden op 2, 9 en 23 augustus.
Mocht u graag bij een dienst aanwezig willen zijn, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij
scriba Ben Bruinsma, Esborgstraat 68A (0597-856336). Gemeenteleden kunnen mailen naar scriba@pgscheemda.nl of bellen / langskomen bij Ben om zich op te geven voor 1 of meerder diensten in augustus. 
Er hoeft GEEN toegangskaart meer opgehaald te worden. Dat hebben we laten vervallen.
Op de website van de kerk www.pgscheemda.nl staat een filmpje hoe het binnenkomen en het verlaten van de kerk geregeld is. Dan heeft u daar alvast een idee van.

Diensten vanaf september
Donderdag 16 juli heeft het moderamen vergadert om te bekijken hoe we vanaf september om gaan met de kerkdiensten. De volgende afspraken zijn gemaakt:
 • De diensten in september zullen er als volgt uitzien:
  • Maximaal 70 mensen, die zich van te voren hebben aangemeld bij de scriba en een toegangskaart hebben via ds Richard Offringa
  • Geen collecte, deze blijft digitaal of via zelf overschrijven op de in de nieuwsbrief aangegeven rekening
  • De voorste rij (max 10 mensen) mag zingen. Predikant gaat dan zo ver mogelijk van de voorste rij af staan
  • Bloemengroet wordt in ere hersteld
  • Bij de dienst zullen een ouderling van dienst en een diaken aanwezig zijn als ambtsdragers. Zij zullen de koster helpen bij het naar de plaats brengen van de gemeenteleden
  • De schriftlezingen zullen weer door de lector (volgens rooster) gedaan worden
 • Het rooster voor september ziet er als volgt uit:

 
 • De dienst van 27 september is tevens de dienst van bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid nemen van de ambtsdragers wiens termijn er op zit.
 • Normaal gesproken zijn bij afscheid en bevestiging alle ambtsdragers aanwezig. Voor deze dienst hebben de ambtsdragers voorrang. De overblijvende ruimte kan dan gevuld worden door andere gemeenteleden
 • Inmiddels zijn we ook al aan het nadenken over de gedachteniszondag in november.

 
terug
 
 
 
 
Laatste update 1 augustus 2020
Liturgie 2 augustus ### 30-7: Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. dd 30 juli
 
Liturgie eredienst 2 augustus
De dienst van zondag 2 augustus komt vanuit de de Ontmoeting
Via kerkomroep kunt u naar de online dienst luisteren.
Voorganger is Ds. Richard Offringa

Collecte 1e voor diaconie en 2e voor de kerk.
 
U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl staat. 
 
De dienst vangt aan om 9:30 uur.

Klik hier voor de liturgie in PDF formaat
Later op de dag zal de dienst ook op deze website te zien zijn.
 
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.