Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. (week 13) Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. (week 13)
Eerste collectie:  Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.
Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland'

Tweede collecte: Kerk
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL84 RABO 0357 751 809 t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Kerk 29-03-2020’.

Overige mededelingen:
  • In de Stille Week zal er in ieder geval op Goede Vrijdag vanuit “De Ontmoeting” te Scheemda een dienst uitgezonden worden via kerkomroep.
  • Iedere zondag t/m 31 mei zal er een dienst vanuit één van de kerken van de streekgemeente een dienst uitgezonden worden via kerkomroep.Orde van dienst viering op zondag Judica 5e zondag 40-dagentijd 29 maart.
“De Ontmoeting” te Scheemda
Kleur: Paars
Voorganger: Ds. Richard Offringa
Organist: Hennie de Vries
Odl: Heiltje Klungel

Inleidend orgelspel

De klok luidt… wij worden stil

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken.

mededelingen door ouderling van dienst.

Intochtslied psalm 43:1.3

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Welkom

Bemoediging en gebed van toenadering

V: De HEER is mijn licht, mijn behoud,
A: Die trouw is alle dagen van ons leven
V: alle dagen van de wereld
A: vandaag en morgen
V: en tot in eeuwigheid.
V Genade, barmhartigheid en vrede aan u en jou
van God de Vader en van de Heer Jezus Christus
door de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest .
Eeuwige, wij weten u nabij, alle dagen en tijden van ons leven.
Inspireer ons oprecht mens te worden en te zijn voor elkaar
in deze wereld. Maak ons in doen en laten, in ons gaan en staan,
mensen van U, door Jezus Christus onze Heer
A: die ons voorgaat op de weg van geloof en hoop en liefde. AMEN.

Wij luisteren naar J.S Bach Cantate Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 99
( = Lied 909: 1 )

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Gebed

Schriftlezing: Joh.11:1-4, 17-44

Lied: Dat woord heet: liefde ( tekst Alfred Bronswijk mel. gez. 474 Lvk/ Hemelhoog 677= God roept ons mensen ….)

Als bloemen op een stralend veld,
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld,
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam, die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.

Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed,
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft,
en op ons antwoord wacht.

Verkondiging;

orgelspel

Dank- en voorbeden met het Onze Vader…

Voor thuis de Collecten zijn bestemd voor:

Slotlied: Ga dan op weg   tekstschrijfster Jacqueline Roelofs-van der Linden (melodie nlb 868 Lof zij de Heer)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen,
geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan zul je de ander zien staan
en overschrijd jij je grenzen.

Wegzending en ZEGEN:( orgel speelt Amen 431b);

uitleidend orgelspel.
terug
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 29 maart 2020
Onlinedienst 29 maart ### 26-3:Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. *** Samen eten ### 23-3: Rommelmarkt ### 22-3:Liturgie voor de onlinedienst van 22 maart
 
Liturgie eredienst
29 maart
i.v.m. het coranavirus is het niet toegestaan om naar de Ontmoeting te komen.
Via kerkomroep kunt u naar een aangepaste dienst luisteren.
Voorganger is Ds. Richard Offringa
U kunt deze dienst vanaf 9:30 uur beluisteren.
Judica 5e zondag van de 40 dagentijd 
Collecte zijn bestemd voor: 1e
Ondersteuning diaconaat in arme regio's: 2e kerk . 
( in de liturgie en nieuwsbrief kunt u lezen hoe u uw bijdrage kunt overmaken)
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.
meer informatie vind u op de homepage
 
Lied van de maand maart
Het lied van de maand maart is lied 543 "Gij zijt in glans verschenen" zie voor meer informatie elders op deze website.
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.