Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Pinksterdienst vanuit "de Ontmoeting" Pinksterdienst vanuit "de Ontmoeting"
U kunt hier de eredienst van 31 mei bekijken via YouTube.

 
 
Collecten Collecten
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek gegaan om het voor u makkelijker te maken om uw gaven te geven en dat is gelukt. We gaan gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. dd 28 mei Nieuwsbrief voor PG Scheemda e.o. dd 28 mei
Beste gemeenteleden,

Hierbij nieuwsbrief no 9 in corona-tijd namens de kerkenraad.
Allereerst het gebruikelijke overzicht van de diensten voor de komende periode (t/m 30-juni):

31 mei 09:30u (Pinksteren) ds. Ariaan Baan vanuit de Ontmoeting
07 juni 09:30u ds. Gert Wybe van der Werff vanuit de Vennekerk
14 juni 09:00u ds. Richard Offringa vanuit de Ontmoeting
21 juni 09:00u ds. Ariaan Baan vanuit de Ontmoeting
28 juni 09:30u ds. Gert Wybe van der Werff vanuit Oostwold

Komende zondag is het Pinksteren, het feest van de Geest. Zoals u weet staat er normaal gesproken altijd een liturgisch bloemstuk bij feestelijke diensten. Omdat ook de dienst van komende zondag via de digitale snelweg wordt uitgezonden heb ik de volgende foto gekregen van een liturgisch bloemstuk wat in 2011 gemaakt is voor Pinksteren.
In elk mens,
een stuk gestolde stroom
 van leven en van geest
smeult de Geest van God

In elk mens,
ontvlambaar
als een dood stuk hout,
blaas God de storm aan:
vurige vonken
van ondoordachtig liefde.
Bij de dienst van Pinksterzondag 31 mei
In deze dienst, die uitgezonden wordt vanuit de Ontmoeting, gaat ds. Ariaan Baan voor. Deze dienst begint om 09:30u en kunt zowel via kerkomroep beluisteren als direct via YouTube bekijken. De link naar de video staat om 09:30u op de website www.pgscheemda.nl.
De collecte in deze dienst is bestemd voor getraumatiseerde en kwetsbare kinderen. Zij kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. 

U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl   staat. Uiteraard kunt u ook geld voor de collecte overschrijven via:

T.b.v. getraumatiseerde kinderen
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0357 743 466  t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Kinderen 31-05-2020’.
U kunt hier de liturgie van deze dienst downloaden.
Bij de dienst van zondag 7 juni
In de dienst op deze zondag gaat ds. Gert Wybe van der Werff voor. De dienst begint om 09:30u en wordt uitgezonden vanuit de Vennekerk. U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep en kerktelefoon. Tevens kunt u rechtstreeks de dienst volgen op YouTube. De link hiervoor vindt u op www.vennekerk.nl.

De collecten in deze dienst zijn bestemd voor
1. Diaconie
2. Kerk
U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl   staat. De gehanteerde verdeelsleutel is 50% voor de diaconie en 50% voor de kerk.

Uiteraard kunt u ook geld voor de collecte overschrijven via:

T.b.v. de diaconie:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0357 743 466  t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte diaconie 07-06-2020.

T.b.v. de kerk:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL84 RABO 0357 751 809 t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Kerk 07-06-2020’.

Bericht van overlijden
Op 13 mei 2020 is de dochter van mevrouw Nie-Vedder Kerklaan 54a, Alida Veen-Nie wonende in Borger, overleden. Zij is 21 jaar in Scheemda zeer betrokken geweest bij de kerk in Scheemda.

Der Herr segne dich,
Der Herr behüte dich
Er wende dir sein Angesicht
und sein Erbarmen zu.

We zijn erg verdrietig dat Alida Veen – Nie is overleden op 13 mei 2020
Mevr. Nie-Vedder
Harmjan
Ilona
Noëlle
Roan  

Overig nieuws
Actie Vakantietas
In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede en op vakantie gaan is er voor hen niet bij. Terwijl klasgenootjes in de schoolvakanties weggaan, brengen zij de vakantieperiode thuis door. Omdat er thuis vaak ook geen geld is voor nieuw speelgoed en knutselspullen, kan vooral de zomervakantie erg lang duren. Kerk in Actie is daarom een paar jaar geleden begonnen met Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij deze kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een tas vol leuke spulletjes en kortingsbonnen, zodat ook zij een leuke vakantie kunnen hebben! Als Streekdiaconie doen wij hier graag aan mee en daarbij vragen wij uw hulp! We kunnen via Kerk in Actie voordelig rugzakjes inkopen, maar deze moeten natuurlijk wel gevuld worden. Als Streekdiaconie gaan wij hier uiteraard mee aan de slag, onder meer door kortingsbonnen te regelen voor speeltuin, zwembad, etc., maar wij hopen dat u hier ook een bijdrage aan wilt leveren! Hieronder vindt u een lijst met ideeën van spulletjes die wij graag in de tassen zouden willen stoppen. Zou u hier één of meerdere artikelen van willen aanleveren? Inleveren kan tot en met zondag 14 juni bij Eky Kranenborg Esborgstraat 26.  
Als u het moeilijk vindt om zelf dingen te kopen dan is het uiteraard ook mogelijk om een bijdrage te storten op bankrekeningnummer van de  Protestantse Streekgemeente NL63 RABO 0322 203 724 o.v.v. actie vakantietas.

We hopen zo met elkaar veel kinderen in het Oldambt blij te kunnen maken!
PS. Het speelgoed moet in een (kleine) rugzak passen, dus grote voetballen, speelgoed in grote dozen en groot strandspeelgoed is minder geschikt.
Denk bv aan:
waterballonnen                                                                           waterpistolen
stoepkrijt                                                                                    kleurboek
kleurpotloden                                                                             viltstiften
puzzelboekjes                                                                             stripboeken
kinder/tienerboeken                                                                    tijdschriften voor tieners
bellenblazers                                                                               knutselspullen
(reis)spelletjes                                                                             pakjes speelkaarten
wartetten                                                                                    buitenspeelgoed
zonnebrandcrème                                                                       deodorant
shampoo/doucheschuim                                                             Lego/Playmobil/Knex
etui/pennen/potloden e.d. van bijvoorbeeld Fortnight               Speelgoed voor de zandbak/strand
Speelgoedauto’s (voor oudere kinderen de wat grotere ‘sportwagen’ modellen)

Actie voor de voedselbank
Er zijn veel problemen voor de voedselbank omdat mensen zijn gaan hamsteren.
Als alles gewoon geweest was, hadden wij een actie op touw gezet om op zondag 10 mei
producten mee te nemen naar de kerk.  Maar dit is in deze tijd niet mogelijk, omdat de kerk nog steeds gesloten is. De diaconie is daarom de toren actie begonnen. Dit betekent dat u op alle vrijdagen in mei (dus morgen 29 mei voor de laatste keer) tussen 11:30 uur en 12:30 uur eten kunt brengen in de toren van de kerk aan de Kerklaan 32.
Dit keer kiezen we een beperkt aantal producten. De producten die de voedselbank graag wil hebben, zijn :
Pasta, rijst, houdbare melk en ontbijtkoek.
Waarom is er voor deze producten gekozen?
Als er grote hoeveelheden van dezelfde producten zijn ingezameld, kan iedereen die klant is van de voedselbank deze producten krijgen.
We hopen dat u meedoet!!!
 
Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update] Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update]
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee.
Door op onderstaande link te klikken komt u bij het overzicht. Aanstaande dinsdag komt deel 2 online.
Deel 1
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/09/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-1/
Deel 2
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/12/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-2/

 
 
Orchideeën actie van de diaconie. Orchideeën actie van de diaconie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de diaconie een actie op 28 en 29 april gehouden in samenwerking met de landelijke actie NIETALLEEN. De actie had de naam: Een hart onder de riem voor jullie fantastisch werk!!
Met diaken Meeuwes Luten en onze voorzitster Trijnie Spanjer had ik een digitaal gesprek over deze actie.
( ds. Richard Offringa)


Vraag: Hoe is het idee ontstaan om ‘een hart onder de riem’ te maken?
Meeuwes Luten: Ik ben via ISF-Oldambt benaderd door Kerk in Actie dat zij bij de actie “Niet Alleen” van EO Metterdaad 10 initiatieven mochten aangeven, uitsluitend voor en door diaconieën, welke in aanmerking konden komen voor een maximale subsidie van € 2500 per Corona project. Daarop heb ik voor de Diaconie een project omschrijving gemaakt met een begroting en die per omgaande aan Kerk in Actie gestuurd. Die heeft deze aanvraag doorgezet naar “Niet Alleen” en is gehonoreerd. De voorwaarden waren binnen één maand na het uitvoeren van het project :
1. Een verhaal maken over het project
2. Een beknopte financiële verantwoording waaruit blijkt hoe het geld is besteed.
3. Twee foto’s van het project

Vraag: En waarom juist een orchidee?
ML: Toen de subsidie toekenning er was, hebben we eerst gekeken naar welke beroepsgroepen we zouden kunnen kiezen waarbij we mee gewogen hebben welke groepen al wat gehad hadden, zoals bijv. het ziekenhuispersoneel en voedselbank medewerkers die tulpen hadden gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor de mensen die in één van de vitale beroepen werkzaam zijn en niet altijd de gepaste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Persoonlijk vond ik het mooi om iets te geven uit de regio waar je wat langer van kunt genieten dan een bos tulpen, want deze zijn in maximaal 2 weken uitgebloeid en dan is de corona crisis nog lang niet voorbij. We hebben zitten zoeken in de regio naar verschillende kwekerijen met bloemen en kwam uiteindelijk uit bij Orchideeën kwekerij Aardse in Zuidbroek.
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen

SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen
Iedere Oldambtster met (dreigende) schulden vindt vanaf nu hulp op de website van SchuldHulpMaatje Oldambt. De Stichting is al actief vanaf eind 2018. Het aantal aanvragen voor hulp bij geldzaken was vanaf het begin groot. Om voor iedereen in Oldambt 24 uur per dag vindbaar te zijn is begin april de website www.shmoldambt.nl gestart.

Het ontwerp van de website is rustig en volledig gericht op inwoners van Oldambt die op zoek zijn naar hulp bij geldzorgen. Al vanaf de startpagina kan men eenvoudig en snel hulp vragen. Zo staat er bovenaan een knop waarmee men direct kan bellen of whatsappen. Voor diegene die zich eerst wil informeren staan er ervaringsverhalen op van andere hulpvragers. Alle teksten zijn kort en bondig en zonder moeilijke woorden. Iedereen die hulp zoekt bij zijn of haar geldzaken mag zich begrepen en welkom voelen. SchuldHulpMaatje Oldambt wil, ook op het internet, de drempel voor het vragen om hulp zo laag mogelijk houden. Het is vaak al lastig genoeg.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Op de startpagina staat: “Krijg je geldzaken weer op orde met gratis hulp van SchuldHulpMaatje Oldambt. Ga samen met een opgeleide vrijwilliger aan de slag. Overzicht over je geldzaken geeft een gerust gevoel. Samen lukt ‘t. Dat is wat wij geloven bij SchuldHulpMaatje Oldambt. Zeker als geldproblemen je leven beheersen. Dan heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder oordeel gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te brengen. Onze maatjes doen dat.”

Iedereen, ongeacht geloof, geen geloof, geslacht, ras of iets anders, is welkom! Het maakt niet uit of men al jaren diep in de schulden zit of bang is om door de coronacrisis inkomen te verliezen. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms lopen de maatjes enkele jaren met een hulpvrager mee.

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen

SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen
De landelijke hulpactie #Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen. Deze week heeft ook SchuldHulpMaatje Oldambt zich bij dit initiatief aangesloten.

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben. #Nietalleen verzamelt alle hulpvragen en stuurt deze door naar lokale organisaties. SchuldHulpMaatje Oldambt is erg blij met dit initiatief en heeft zich daarom aangesloten. Ook in deze onzekere tijd staan onze maatjes klaar om mensen met geldzorgen te helpen. Samen lukt ‘t.

Lees voor meer informatie www.nietalleen.nl. Kijk voor hulp op onze website www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Je kunt ook mailen naar info@shmoldambt.nl.
 
 
SAMEN ETEN SAMEN ETEN
Vrijdag 6 maart hebben we weer gezellig met elkaar gegeten en kunnen genieten
van diverse stoof- en ovenschotels. Deze avond hadden we ook een gast in ons midden,
burgemeester Cora Yfke Sikkema. In het kader van ons 10 -jarig jubileum hadden we haar
uitgenodigd. Ze vond het leuk om deze avond bij te wonen, heeft met diverse gasten
een praatje gemaakt en heeft genoten van de diverse gerechten. Na het aantrekkelijk uitziend
maar ook smakelijk toetje, hebben we als afsluiting van de maaltijd nog een kopje koffie of thee
met een lekker bonbonnetje erbij genuttigd. Het was weer een geslaagde avond en iedereen
keek al weer uit naar de volgende editie. Welke zou plaats vinden op 17 april.
Helaas door de coronapandemie zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni geschrapt.
Dus ook onze bijeenkomsten van 17 april en 5 juni. Wij hopen in het nieuwe seizoen weer
voor u klaar te staan en nog aandacht te besteden aan ons 10 jarig bestaan.
Voor nu rest ons u allen veel sterkte toe te wensen in deze contactloze tijd en hopen dat u allen
gezond mag blijven.

De Samen Eten Commissie
 
Rommelmarkt Rommelmarkt
Mededeling,

De rommelmarkt van 9 mei 2020 gaat, i.v.m. het coronavirus, niet door.
Het is verplaatst naar 2021. De datum zal later bekend worden gemaakt.
Wel vragen wij aan diegenen die speelgoed voor de rommelmarkt hebben om dat te brengen naar de Fam. Niemeijer aan de Esbörgstraat 72 te Scheemda. (06-55 745 005)
De rommelmarkt commissie doneert dat aan “Oldambt aktief- sinterklaas en kerstteam”. Zij maken daar cadeautjes van voor de kinderen van gezinnen met een krappe beurs in de Gemeente Oldambt.
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
De Rommelmarkt commissie.
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

 
lees meer »
 
Voedselbank

Voedselbank
Door het hamsteren heeft Voedselbank Oldambt het moeilijker dan ooit. Alle giften – voedsel en geld – zijn daarom meer dan welkom!
“We merken dat de supermarkten nu minder over hebben”, zegt voorzitter Stina Koning. Extra blij is ze daarom met initiatieven van bijvoorbeeld Campus Winschoten, Noorderpoort College en Thermen Bad Nieuweschans. Doordat zij hun deuren dicht moesten houden, is er voedsel over en dat is aan de voedselbank gegeven. Stina Koning hoopt dat scholen, restaurants en grote bedrijven die voedsel over hebben, het aan de voedselbank geven. Ook mensen die merken dat ze meer gehamsterd hebben dan nodig is, kunnen uiteraard hun producten afgeven. Alle voedsel is welkom!
Vragen?
Elke ochtend, van 9:00 tot 13:00 uur is Voedselbank Oldambt telefonisch (0597 – 792 011) bereikbaar om vragen te beantwoorden en kan voedsel worden afgegeven.
 
Klokken van Hoop Klokken van Hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

lees meer »
 
Vanwege het coronavirus is het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt gesloten

Vanwege het coronavirus is het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt gesloten
Tot wanneer dit duurt is nog niet bekend. Dat hangt af van de gebeurtenissen en de informatie van de overheid. We zullen wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven.
SchuldHulpMaatje Oldambt volgt de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Wij adviseren te zorgen voor zo weinig mogelijk fysiek sociaal contact. Dat betekent dat we elkaar niet opzoeken. Samenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn stellen we uit. Waar mogelijk hebben we contact via bijvoorbeeld de telefoon, WhatsApp of e-mail.
Wij vragen onze maatjes om bij ieder bezoek aan een hulpvrager vooraf na te gaan of de hulpvrager ziek is. Bij ziekte raden wij aan thuis te blijven en de afspraak naar een later moment te verplaatsen.

Hulp vragen bij geldzorgen

Heb je geldzorgen en zoek je hulp? Neem contact op met coördinator Jolanda de Haan. Bel haar op 06-39456137 of stuur een sms of WhatsApp-bericht. Je kunt Jolanda ook een e-mail sturen: jolandadehaan@shmoldambt.nl.
Sommige activiteiten gaan niet door. Of activiteiten worden verplaatst naar een ander moment. Lees hieronder wat er verandert:

Informatieavond 26 maart

De informatieavond van 26 maart voor nieuwe maatjes gaat niet door. De avond werd in verschillende kerkbladen en De Oldambtster aangekondigd voordat bekend was dat het kantoor gesloten wordt.
De informatie van de avond kun je nu telefonisch krijgen. Bel daarvoor vrijblijvend met coördinator Jolanda de Haan op 06-39456137. Zij zal je vragen beantwoorden en vertellen wat het betekent om maatje bij SchuldHulpMaatje te worden. Nieuwe maatjes hebben we hard nodig.

Opleiding aspirant maatjes

Voor de aspirant maatjes wilden we op 4 april starten met hun driedaagse cursus. Dit zullen we proberen te verplaatsen naar mei.
 
Van de streekdiaconie Van de streekdiaconie
Vanuit de streekdiaconie worden er verschillende projecten georganiseerd. In de afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op projecten binnen de regio, zoals actie Vakantietas, de voedselbank, boodschappenpakketten van de Plus en de DE-punten.
Hier gaan wij zeker mee door, maar we willen ook graag aan iets nieuws beginnen. 
We hebben gekozen voor het Shower Power project op Lesbos. Vanuit Midwolda is Ineke Wierenga betrokken geweest in het Shower Powerhuis.
Hieronder schrijft Ineke over het project en haar ervaringen.
In het najaar wordt er een regiodienst gehouden waar het project wordt uitgelegd.
Wij zijn van plan om een aantal gezamenlijke acties op te zetten.
U hoort van ons!
 
lees meer »
 
Informatieavond voor nieuwe maatjes SchuldHulpMaatje Oldambt(UPDATE) Informatieavond voor nieuwe maatjes SchuldHulpMaatje Oldambt(UPDATE)
UPDATE i.v.m. de corana virus gaat de informatie avond niet door. zie ook elders deze pagina.

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Wil jij de vertrouwenspersoon zijn van iemand in een kwetsbare positie en voel je je betrokken bij onze doelgroep? Ben je bereid om structureel tijd beschikbaar te maken? En wil jij anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond in het kantoor aan de Mr. A.J. de Sitterstraat 12a in Winschoten op 26 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen die wil ontdekken of het iets voor hem of haar is, is van harte welkom.


Als vrijwilliger heb je je eigen financiën op orde, maar hoef je geen financiële deskundige te zijn. Voordat je start volg je een driedaagse training. Daarna word je begeleid door een coördinator en krijg je regelmatig bijscholing. De voortgang van het contact met je hulpvrager hou je bij in een online systeem waar ook je coördinator toegang toe heeft.

Deelname aan SchuldHulpMaatje vraagt tijd en inzet, maar op termijn krijg je er veel voor terug: dankbaarheid van de mensen die je helpt, persoonlijke ontwikkeling en je draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk.

 

lees meer »
 
SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt nieuwe Maatjes

SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt nieuwe Maatjes
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. In gemeente Oldambt is dit aantal zelfs nog hoger. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment 20 SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden, omdat de vraag naar hulp enorm toeneemt. Ben jij ons nieuwe maatje?
 

Wat doet een Maatje?

We stelden deze vraag aan één van onze maatjes, Yvonne Tuin: “Als SchuldHulpMaatje breng je samen met de hulpvrager overzicht in de inkomsten, uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Vervolgens maak je samen een plan voor een oplossing. Als SchuldHulpMaatje sta je naast je hulpvrager om het gemaakte plan ten uitvoer te brengen. Je ondersteunt de hulpvrager waar nodig en bent een luisterend oor. Dit alleen al betekent heel veel voor de hulpvrager. Belangrijk is dat je als Maatje niet de verantwoordelijkheid overneemt van de hulpvrager.”
lees meer »
 
Run op Noodfonds kerken

Run op Noodfonds kerken

Het aantal mensen in nood dat aanklopt bij de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt (ISFO), blijft stijgen. Dit jaar gaat het om zo’n 150 hulpaanvragen en dat is meer dan in het jaar ervoor.
,,Toen ging het nog om zo’n 125 aanvragen’’, zegt Meeuwes Luten, bestuurder van de stichting. ,,In 2017, ons eerste jaar, lag het aantal veel lager. Mensen in Oldambt weten ons dus beter te vinden.’’
De ISFO werd drie jaar geleden opgericht door de meeste kerken in Oldambt.
De aanleiding: de bestuurders van die kerken zagen dat heel veel huishoudens in de gemeente Oldambt het financieel moeilijk hadden.
volume is 80%volume is gedemptvolume is 80%volume is gedempt

lees meer »
 
"Ieder mens telt" "Ieder mens telt"
In Oost-Groningen hebben de kerken de handen ineen geslagen om de armoede in hun regio te bestrijden door het oprichten van een gezamenlijk noodfonds. Zo’n 22% van de bevolking in deze regio leeft namelijk in armoede.

Op de website van de Protestantse kerk staat een artikel over armoede bestrijding.
Door hier te klikken kunt u het volledige artikel lezen.
 
De groene kerk De groene kerk
Afgelopen zondag 15 september stond de startdienst in het teken van de groene kerk. Dominee Ariaan Baan ging voor in deze dienst. Na de dienst kon er na gepraat worden en met elkaar in gesprek komen over hoe wij onze kerk kunnen verduurzamen.
De kinderen hebben hier ook aan mee gewerkt en hebben "de Ontmoeting" na gemaakt door gebruik te maken van allemaal natuurlijke produkten. Zie onderstaande afbeelding. In komend jaar zal het onderwerp groene kerk nog een aantal keren ter sprake komen.
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
Beleidsplan 2017 - 2021 Beleidsplan 2017 - 2021
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 31 mei 2020
Dienst van 31 mei (YouTube)
 
Liturgie 31 mei Pinksteren
De dienst van zondag 31 mei komt vanuit de Ontmoeting 
Via kerkomroep kunt u naar de online dienst luisteren.
Voorganger is Ds.
Ariaan Baan
Collecte De collecte in deze dienst is bestemd voor getraumatiseerde en kwetsbare kinderen. Zij kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.   
 
U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl   staat. Uiteraard kunt u ook geld voor de collecte overschrijven via: 
 
T.b.v. getraumatiseerde kinderen U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0357 743 466  t.n.v. PG Scheemda, o.v.v. ‘Collecte Kinderen 31-05-2020’. 
De dienst vangt aan om 9:30 uur.
De dienst is om half 10 ook te bekijken via deze website.

Klik hier voor de liturgie in PDF formaat.
meer informatie vind u op de homepage
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.