Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten! Als u nog vragen heeft of wij u op één of andere manier van dienst kunnen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
Collecte doel 21 januari Collecte doel 21 januari

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving. Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn.

 
Cursus geloofsopvoeding Cursus geloofsopvoeding

Het is prachtig om het geloof over te dragen aan je kinderen. Tegelijk is geloofsopvoeding niet eenvoudig. Veel ouders zitten met vragen over hoe ze hun kinderen kunnen betrekken bij het christelijke geloof. Als je ook het verlangen voelt om datgene wat jij zo belangrijk en waardevol vindt door te geven aan je kinderen, terwijl je je tegelijk afvraagt hoe je moet doen, dan is deze cursus iets voor jou. De cursus wordt gegeven door ds. Ariaan Baan en bestaat uit vijf avonden.
 
Dinsdag 16 januari: Inleiding; wat is geloofsopvoeding?
Maandag 22 januari: Geloofsopvoeding aan peuters en kleuters
Dinsdag 30 januari: Geloofsopvoeding aan kinderen (groep 3t/m8)
Dinsdag 6 februari: Geloofsopvoeding aan pubers
Dinsdag 13 februari: Afsluiting: Wat heb je geleerd en hoe ga jij verder?
 
Alle deelnemers volgen de eerste en de laatste avond en ze kiezen verder welk onderwerp op hun situatie van toepassing is. Aanvangstijd 19.30, in De Ontmoeting. Aanmelden via
 

 
Lege flessenactie 7 januari

Lege flessenactie 7 januari

De lege flessenactie heeft € 482,02 opgebracht! Wij bedanken alle mensen die de flessen voor ons hebben gespaard of geld of emballagebonnen hebben gegeven!!
Op de faceboekpagina 4U pg scheemda staat meer informatie van deze actie.
( de clubleiding)

 
SIRKELSLAG 2018

SIRKELSLAG 2018

Op vrijdag 2 februari 2018 vanaf 19.30 uur gaat de jeugd van onze kerk mee doen aan de landelijke Sirkelslag.
 
Sirkelslag is een soort spel met duizenden andere jongeren in Nederland. Via de computer staan de groepen met elkaar in verbinding en worden er allerlei opdrachten gedaan, etc. Het is dus een interactief spel tussen (kerkelijke) groepen uit heel Nederland
 
Het thema is dit jaar:        Onvoorwaardelijke liefde!      
Het thema sluit aan bij de 40-dagentijd van Kerk in Actie: “In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.”
Met diverse opdrachten, die nu nog geheim zijn, gaan groepen met elkaar de strijd aan.
 
 
Graag nodigen we alle gemeenteleden uit om hier ook bij aanwezig te zijn.
Het vindt plaats in de kerk Ontmoeting aan de Kerklaan te Scheemda.
 
Uw/jouw hulp en steun is zeker gewenst, gezellig en misschien ook wel nodig
(voor het geval er allerlei vragen zijn waarbij de jeugd u/jou wil kunnen raadplegen).
 
Er wordt gezorgd voor koffie, thee e.d.
Nadien zullen we in 4U nog samen iets kunnen drinken met een hapje daarbij
(alcoholische dranken tegen enige vergoeding)
  
Ellen Riechelman & Petra Roggeveld
Indien gewenst, is meer informatie te vinden op: www.sirkelslag.nl

 
Samen (s)preken over de zondag

Samen (s)preken over de zondag

Aan de hand van de schriftlezingen voor de komende zondag wil ik u graag uitnodigen voor een aantal donderdagavonden. Op deze avond kijken we wat de schriftlezing aan vragen of ontdekkingen bij ons losmaakt. Ook kunnen we kijken naar de liederen die we voor deze dienst willen zingen. Opgeven voor deze avond hoeft niet, maar is wel handig, want dan krijgt u van tevoren de tekst voor de komende zondag toe gemaild. Graag tot dan! ds. Richard Offringa.
Opgave email: 
Waar: In “De Ontmoeting” Scheemda 19.30-20.30 uur (of: gezien groepssamenstelling in Verbinding Midwolda)
Data: 19 okt.;16 nov.;14 dec.;25 jan.;22 febr.;12 april.;3 mei.;24 mei.;

 
startweekend 2017 startweekend 2017

Zaterdag 16 september was het een drukte van belang in en om de "Ontmoeting".  Op deze regenachtige zaterdagmiddag zijn we van start gegaan met alle nevenactiviteiten die vanuit de kerk georganiseerd worden. Er was dus voor elk wat  wils. De kinderen werden in groepjes het dorp ingestuurd om daar op zoek te gaan naar  sluwe vossen.
Ondanks het slechte weer hebben ze toch alle vossen gevonden.

lees meer »
 
VISSEN, MAAR DAN ANDERS …….. VISSEN, MAAR DAN ANDERS ……..


bij de verbintenis aan en intrede van Richard Offringa in Scheemda/Midwolda
 
 
 
Tekstvak: Reinder Tuitman
 
“Gaat het weer lukken?” vragen we de zangers en zangeressen die zondag 30 april 2017 buiten staan met een bekertje koffie. De Zanggroep heeft al ‘ingezongen’ en we krijgen de indruk dat ze best vertrouwen hebben in aandeel in de dienst vanmiddag. In de hal van ‘de Ontmoeting’, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Scheemda en omstreken, treffen we dirigent Bernard Aukes. Zijn brede lach geeft ons dezelfde indruk: wat het koor betreft gaat het een mooie dienst worden. En dat wórdt het, met als een zekere kroon het lied van Huub Oosterhuis, op muziek van Antoine Oomen: ‘Groter dan ons hart’, dat de Zanggroep ten gehore brengt. Het leidt de dienst van de gebeden in, waarin wij ons richten tot Hem die geroepen heeft: “O, mens, en “die mij heeft gezien eer ik was geboren. Het is de feestelijke dienst waarin Gerrit Richard Offringa verbonden wordt aan niet één, maar twee Protestantse gemeenten tegelijk: Scheemda e.o & Midwolda. En dat is nog maar het begin: we horen van grote plannen om komende herfst in deze regio een Protestantse Streekgemeente te vormen, waar alle predikanten in de huidige gemeenten dienst zullen gaan doen binnen die ene regio-gemeente. Geen wonder, denken we, dat dit plaatsvindt in deze regio, die vaak wordt aangeduid als ‘krimpgebied. We mogen ook zeggen: van de nood maken de kerken hier een deugd. Classisvoorzitter ds. Wolf Jöhlinger verwoordt het na de dienst zo: we stappen hier af van het dorpisme en laten de dorpen niet in de steek. Vanuit Denekamp komt ds. Richard Offringa hiernaartoe om dit project mee te helpen realiseren. Hij weet dus waar hij aan en mee begint.
ds. Offringa, ds. Baan, Els Boven, Ben Wanders (en de fiets….)
Leden van de beide gemeenten verwelkomen de gasten, een van hen brengt mijn vrouw en mij naar een mooi plekje. De kerkzaal maakt opnieuw indruk op ons van- wege de prachtige samensmelting van ‘oud’ en ‘nieuw’. De zanggroep komt binnen en het koperensemble van ‘Prins Hendrik’ neemt plaats op het podium. Je kunt wel zien dat het vandaag om de Geest gaat: rood antependum aan de kansel en over de liturgische tafel. Evengoed heel veel wit (in de forse boeketten), dat is immers ook de kleur van Pasen?
Wat zien we daar trouwens op de rechterzijde van het podium? Een heuse fiets, ver- sierd en al. Je mag wel zeggen: een transportfiets. Ds. Ariaan Baan legt later uit: de fiets verbeeldt beweging, beide gemeenten willen de vaart erin houden. De manden op de bagagedragers zijn vol met vele soorten bloemen met allerhande kleuren; die staan voor al die verschillende gelovigen. De fiets vervoert ook proviand: brood en wijn, ook streekproducten uit het Oldambt.
Al die zaken – zegt Ariaan Baan – mag Richard Offringa straks meenemen, maar dat geldt niet voor de fiets….
 
Ouderling van dienstTrijnie Sportel heet ons welkom, nadat de klok (zichtbaar op het beamerscherm) luidde en het levendige gesprek onder het kerkbolk verstomde en Hennie de Vries het orgel deed zwijgen. En wat doen we daarna? ‘De stilte zoeken’ en ‘de ruimte vinden’ met woorden uit het lied van Sytze de Vries en samen met de Zanggroep. Ds. Baan spreekt de aloude woorden van het Votum uit (‘onze hulp is …’) en begroet ons met ‘er is genade voor ons en vrede’.
Het Kyrië is vandaag mechanisch, komt uit de luidsprekers: ‘Out of the deep’ (Psalm 130) van John Rutter. Ons Gloria klinkt met begeleiding van het koperensemble erg enthousiast: ‘Aan U, Vader, Zoon en door de Geest alle glorie’.
 
De verbintenis geschiedt op (kerk)ordelijke wijze – beide voorzitters: Els Boven en Ben Wanders verklaren dat er geen bezwaren zijn ingebracht - en met als inleiding een lied uit Zingend Geloven: ‘Hoe oud, maar ongehoord en altijd nieuw, dit Woord, vertolkt door mensenmonden’.

Indrukwekkend is dat de nieuwe predi
kant – die zijn ambt aanvaardde op 23 juni 1991 in Roodeschool – vandaag daaraan herinnerd wordt en opnieuw zijn ge- en beloften uitspreekt met: ‘Ja, daartoe helpe mij God’. Een groot voorrecht: hij mag Christus’ eigen kudde voorgaan….
In ons gebed zingen we: ’Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar!’ (Lied 361) En wil deze gemeente deze dienaar ontvangen en met hem meewerken? ‘Ja, dar willen wij van harte. Ariaan Baan kan het daarop niet laten: ‘Zullen we een applausje doen?‘ Dat komt er natuurlijk. De verbintenisplechtigheid eindigt met koor- en samenzang: ‘Wie
opnieuw begintdoor de Geest is aangeraakt,
te leven, een tekst op muziek van Chris van Bruggen.
 
Met: ‘De vrede van de Heer zij altijd met u’ en: ‘Ook met u zij de Heer’’ begint de Intrede van dominee Offringa in zijn nieuwe gemeente. De drie kinderen die eerst naar de nevendienst gaan krijgen les van de dominee in vissen vangen en worden vervolgens uitgezongen  met een lied over ‘verhalen die schijnen als een licht op je weg’.
De lezing is uit Johannes 21 en verhaalt van de wonderbare visvangst. We zingen vooraf aan de Verkondiging nog een lied uit de – ons onbekende – bundel ‘Het liefste lied’, dat deze Schriftlezing bezingt. In de intredepreek noemt dominee Offringa de spanning in de verhalen over de verschijningen van de Heer na zijn opstanding: leerlingen mogen/ moeten uiteindelijk doorgeven wat zij hebben ontvangen. Dat is met andere woorden: mensen vangen, mensen winnen voor de woorden van Jezus. Dan moeten dingen soms op een andere manier gedaan worden dan voorheen, moeten wij het over een andere boeg gooien. Zo kijkt onze voorganger ook aan tegen de nieuwe kerkelijke organisatie die op stapel staat in Oost-Groningen. Daar- bij vaart de kerk soms tegen de wind in. (‘ien Grunnen waait t ja aaltied’….). Maar hij die zegt: “Ga naar diep water, zegt ook: “Wees niet bevreesd.
Met ‘Nooit zal mijn leven, dag en nacht, dan zonder zegen zijn beamen wij de verkondiging.
 

de zanggroep o.l.v. Bernard Aukes
 
‘Gezegend zijt Gij, God’ zijn de eerste woorden van ons dankgebed. Eigenlijk vat dat alle danken en bidden samen, en helemaal is dat zo na het inleidend gebed, het lied van Huub Oosterhuis, door de Zanggroep. Na vele voorbeden en ons gebed in stil- te besluiten we met een soort parafrase van het Onze Vader, een lied van Gerard van Midden (Lied 1006). Een ander onderdeel van de ‘Dienst aan de wereld’ vormen de collecten, voor giro 555 (hulp aan hongerenden in Zuid-Soedan), voor de kerk en voor de exploitatie van de gebouwen.
Drie kinderen gingen naar de nevendienst, vier komen er terug. Dát belooft wat voor de komende diensten, zegt Richard Offringa.
We zingen ons slotlied, Lied 657: ‘Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht’. We gaan heen met de zegen van de Heer voor ons, achter ons, onder ons, in ons, rondom ons, en boven ons, die wij bevestigen met een driewerf ‘amen’. Alsof dat nog niet genoeg is leiden we onszelf uit met ‘Blijf met uw genade bij ons’.
 
Wat óók nog volgt: het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.
Dan zijn er nog sprekers; naast genoemde Ariaan Baan en Wolf Jöhlinger:
  • afgevaardigde uit Denekamp: “t Geet oe goed!”
  • Ben Wanders uit Midwolda: “Dit is de eerste keer dat een predikant van Midwolda intrede doet in een kerk búiten ons dorp” .
  • Els Boven: “Veel dank, Gerbrand Segger, voor de wijze waarop je bij ons het pas- toraat hebt ingevuld!” Ze relativeert nog maar even het gevaar van dominee Offrin- ga’s ‘dikke hond’……
  • Richard (en Carla) Offringa: ‘Wát een welkom! Dank!”
 
Het redactieteam van de Protestantse Kerkbode wenst Richard Offringa en de beide gemeenten geluk!
 
Tekstvak: Reinder Tuitman (Middelstum) is hoofdredacteur
Foto’s: Janet van Oostrum

 
ANBI

ANBI

De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.

 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 19-1-2018
Liturgie zondag 21 januari *** collectedoel 21 januari
 
Eredienst
21 januari 2018
Voorganger: Ds. G.R. Offringa
aanvang: 9:30 uur
Organist: W. Grezel
Lector: J. Feiken
Collecte: 1e:Oecumene(Zondag v/d eenheid), 2e: Kerk, 3e:Exploitatie gebouwen
Tienerdienst: 15+ vanaf klas3 V.O.
Heilig Avondmaal
Liturgie
Liederen:

Lied 145:1,3
Lied "God die ons aan elkaar"
Lied 961
Lied "O Geest van God"
Lied 224
Lied 525:1,2,3,4
Lied 968:1,5
Lied 385
Lied 868:5
Lied 270g
Lied 377
Lied 791:1,3,4,6
Lied 431b
Lezingen:
Johannes 2:1-11
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst te beluisteren. vul plaatsnaam Scheemda in en kies dan "de Ontmoeting
 
 
Zaal huren?
Wilt u een zaal huren? Ga dan naar; zaal huren in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.